Hotel PICOK – Terasa

Postavili smo tri nove tende u Hotelu Picok u Đurđevcu. Natkrivena terasa je 20 x 4m.

20150715_184027

 

20150715_184006