Tekstilna arhitektura

Razna PVC platna u kombinaciji saIMG_2919 nosećim ultra lakim konstrukcijama i čeličnim sajlama pružaju mogućnosti izrade visoko zahtjevnih građevina od tende, šatora pa sve do zrakoplovnih hangara. Osnovno njihovo svojstvo je mala težina i mogućnost da prenesu velika opterećenja i da formiraju bilo koji oblik.
  • Jedra
  • Tende
  • Kupole
  • Zahtjevne građevine i pokrovi

 

 


Prikaz naših radova realiziranih proteklih godina:

 


panorama2.jpg