Nabava


 

NABAVE U SKLOPU PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.

 


Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti uvođenjem novih strojeva za spajanje ceradnog platna / Increasing Competitiveness by introducing of tarpaulin canvas welding machines

OIB korisnika: 16913082127

Naziv korisnika: KRIKA, obrt za proizvodnju i usluge, vl. Robert Kriković

Lokacija: Općina Nedelišće

Kontakt telefon: +385 40 822 190

Email: krika@krika.hr

Vrsta nabave: Robe,

Datum objave: 14.11.2017.

Rok za dostavu ponuda: 5.12.2017.

Kratki opis nabave: Predmet nabave je instalacija strojeva za spajanje ceradnog platna u provedbi projekta „Povećanje konkurentnosti uvođenjem novih strojeva za spajanje ceradnog platna“. Predmet nabave obuhvaća nabavku dva stroja za spajanje ceradnog platna veće i manje snage. / The procurement subject is the installation of tarpaulin canvas welding machines part of the implementation of the project Increasing Competitiveness by introducing of tarpaulin canvas welding machines. Procurement subject  involves the purchase of two tarpaulin canvas welding machines of greater and lesser strength.


DOKUMENTACIJA: 


   Dokumentacija za nadmetanje_Tender documentation (DOCX)

   Obavijest o nabavi_Procurement notification (DOCX)

   Prilog B_Annex B (XLSX)

   Odluka o odabiru_decision on selection (PDF)