Fiksne tende

Prednost kod fiksnih tendi je ta što imate širi raspon mogućnosti u odabiru forme i same izvedbe tende. Od vrste i oblika konstrukcije do odabira materijala koji će se koristiti za tendu. Dostupne su u više varijanti i formi. Najčešće forme fiksnih tendi su konstrukcijski prilagođene objektu na koji se montiraju.

 

  • izrada fiksnih drvenih ili metalnih konstrukcija
  • široki raspon mogućnosti u odabiru forme
  • odabir materijala koji će se koristiti za tendu
  • estetski dodatak Vašoj kući ili poslovnom objektu